Daily Archives: 2020/06/15

1 post

Элсэлттэй холбоотой мэдээлэл

neurontin for sciatica nerve pain Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуулийн элсэлтийн шалгалт цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан намар 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр авагдах болсонтой холбогдуулан бид сургуулийнхаа талаар мэдээлэл өгөх, шинэ элсэгчдээ хөтөлбөрийн сонголт, сургалтад нь бэлтгэх зорилгоор цахим мэдээлэл дэмжлэгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд заагддаг хэлүүдийг […]

global slots online Tecoman